Hlavní nabídka Vodouš, pisík Jespák, jespáček Kulíkovití Sluka, bekasina Koliha, břehouš Ostatní

Bahňáci

Javascript je vypnut/není podporován, ale bohužel je nutný k plnému fungování téhle stránky.

30.4.2011, Polsko, foto Ladislav Stančo
Poslední změny
21.8.2017 - Doplněn kulík hnědý a bekasina otavní.
21.9.2016 - Doplněn kulík zlatý.
22.1.2016 - Doplněn ústřičník, lyskonoh ploskozobý a jespák křivozobý.
Náhodný druh:
Česky Latinsky Stav Změna
Bekasina otavní Gallinago gallinago Použitelné 21.8.2017
Břehouš černoocasý Limosa limosa Použitelné 10.10.2012
Břehouš rudý Limosa lapponica Rozpracované 27.10.2012
Čejka chocholatá Vanellus vanellus Použitelné 2.5.2013
Dytík úhorní Burhinus oedicnemus Použitelné 24.9.2011
Jespáček ploskozobý Limicola falcinellus Rozpracované 15.5.2012
Jespák bojovný Philomachus pugnax Použitelné 31.8.2012
Jespák křivozobý Calidris ferruginea Rozpracované 22.1.2016
Jespák malý Calidris minuta Rozpracované 19.2.2014
Jespák obecný Calidris alpina Rozpracované 27.4.2014
Jespák písečný Calidris alba Rozpracované 17.5.2014
Jespák rezavý Calidris canutus Rozpracované 1.9.2012
Jespák šedý Calidris temminckii Rozpracované 17.5.2014
Kameňáček pestrý Arenaria interpres Rozpracované 10.1.2013
Keptuška stepní Vanellus gregarius Rozpracované 18.4.2012
Koliha malá Numenius phaeopus Rozpracované 11.9.2013
Koliha velká Numenius arquata Rozpracované 11.9.2013
Kulík bledý Pluvialis squatarola Rozpracované 1.10.2012
Kulík hnědý Charadrius morinellus Rozpracované 21.8.2017
Kulík mořský Charadrius alexandrinus Rozpracované 21.9.2013
Kulík písečný Charadrius hiaticula Rozpracované 14.2.2013
Kulík říční Charadrius dubius Rozpracované 1.5.2012
Kulík zlatý Pluvialis apricaria Rozpracované 21.9.2016
Lyskonoh úzkozobý Phalaropus lobatus Rozpracované 23.9.2015
Lyskonoh ploskozobý Phalaropus fulicarius Rozpracované 22.1.2016
Ouhorlík stepní Glareola pratincola Rozpracované 15.4.2012
Pisík obecný Actitis hypoleucos Použitelné 23.9.2015
Pisila čáponohá Himantopus himantopus Použitelné 2.5.2013
Tenkozobec opačný Recurvirostra avosetta Použitelné 15.4.2012
Ústřičník velký Haematopus ostralegus Použitelné 22.1.2016
Vodouš bahenní Tringa glareola Použitelné 31.8.2012
Vodouš kropenatý Tringa ochropus Použitelné 31.8.2012
Vodouš rudonohý Tringa totanus Rozpracované 31.8.2013
Vodouš šedý Tringa nebularia Rozpracované 27.4.2014
Vodouš štíhlý Tringa stagnatilis Rozpracované 27.4.2015
Vodouš tmavý Tringa erythropus Rozpracované 27.4.2012
Vodouš kropenatý
Zkratky použité v textech
SŠ - svatební šat, zbarvení dospělých v hnízdní době
PŠ - prostý šat, zbarvení dospělých mimo hnízdní dobu
1K - bahňák v prvním kalendářním roce života

Seznam lidí, podílejících se na vzniku atlasu

Podle abecedy: Fiala Stanislav, Goebel Adolf, Hasilová Renata, Stančo Jakub, Stančo Ladislav, Stančo Ladislav ml., Studecký Jan, Šindel Michal, Teroy Jarle, Tošner Stanislav, Veber Jan.

© Jakub Stančo