Hlavní nabídka Vodouš, pisík Jespák, jespáček Kulíkovití Sluka, bekasina Koliha, břehouš Ostatní

Vodouš bahenní

2
2
2
Na zemi
Světlý pruh vede od zobáku k oku a pokračuje za okem.
Nohy do žluta.
Nezřetelný přechod mezi zbarvením hrudi a břicha.
V letu zespoda
Nohy viditelně přečnívají ocas.
Kontrast mezi barvou křídel a těla je malý.
V letu shora
Ocas přečuhující nohy.

Proměnlivost zbarvení

2

Mozaikovitě skvrnitý dospělý v SŠ. Skvrnění hrudi je výrazné i po stranách.

2

Mozaikovité skvrnění patrné, i když méně kontrastní. Skvrny jsou větší, než u v. kropenatého.

2

Vodouš s výrazným světlým proužkem od zobáku za oko a velmi jemným přechodem lehce skvrnité hrudi a krku směrem na břicho.

2

Dospělý, konce per jsou ulámané, což redukuje skvrnění.

2

Mladý, skvrnění je rezavo hnědé. Foceno pod zataženou oblouhou, rezavý nádech je tak o něco výraznější.

Porovnání s podobnými druhy

2
1

Vodouš bahenní

Vodouš kropenatý

Podobné druhy:
Pisík obecný
Vodouš kropenatý
Vodouš štíhlý

Velikost

0

Bahňáci k porovnání velikosti:
Čejka chocholatá
Jespák bojovný - mladý samec
Jespák bojovný - dospělá samička
Jespák rezavý
Pisík obecný
Vodouš kropenatý
Vodouš rudonohý
Vodouš šedý
Vodouš štíhlý
Vodouš tmavý

Na dálku

0

V. kropenatý (vpravo) je mnohem méně kropenatý, kontrast mezi křídly a bílou spodinou je větší a v. bahenní má mnohem výraznější proužek vedoucí od oka dozadu. V. kropenatý je také zavalitější.

0

V podvečer focená skupinka vodoušů bahenních s jedním vodoušem štíhlým (čtvrtý zleva). Za zhoršeného světla nebo na dálku jsou si podobní. Vodouši bahenní mají kratší nohy.

Audio / Video

Přehrát

Hlas na videu, znějící jako FIFI, případně delší FIFIFIFIFI patří právě vodoušům bahenním.

Poznámky

2

Na jarním tahu provozují vodouši bahenní krátké souboje ve vzduchu. Dva vyletí vzhůru, třepotají se několik vteřin na místě a pošťuchují se. Případně, jako je na fotografii vlevo, se obcházejí a jeden se pak třepotá sám. Předpokládám, že v druhém případě jde o naparování samečka před samičkou, ale není to nijak ověřené. Maximální výška souboje, kterou jsem zaznamenal, byla přibližně 1.5m.

Vodouš bahenní patří mezi méně plaché druhy s velkými rozdíly mezi jedinci. Na Opavsku jsem u osamocených vodoušů zjistil rozptyl 2 - 30 m. Ti, kteří mě nechali dojít blízko většinou neuletěli, takže vyjímečně je možná úniková vzdálenost i menší než dva metry. Pokud se na tahu zastaví hejnko a dojde k vyplašení, vyletí většinou všichni členové hejna, zatímco vodouši patřící k jiné skupině nemusí vůbec reagovat. V případě vyplašení se na místo vrací výrazně rychleji, než podobný vodouš kropenatý. Někdy dokonce jen obletí kruh a okamžitě dosednou na původní místo.

Stává se, že pokyvují tělem jako pisík a proto je tenhle znak k rozlišení druhů na dálku použitelný jen při delším pozorování.

2

Jako i ostatní ptáci se rádi koupou, ale u vodouše bahenního už jsem několikrát pozoroval zvláštní způsob koupání, který jsem (zatím) u jiných bahňáků neviděl. Po běžné koupeli se vodouš rozeběhl, po necelých dvou metrech povyskočil, mávl křídly a padl prudce do vody. Vymáchal se, vrátil se na start a proceduru opakoval. Další vodouš tenhle cyklus opakoval 3x po sobě bez rozeběhu, prostě z místa prudce vyletěl a o kousek dál vlétl prudce do vody, aby po vteřině cákání opět vylétl na původní místo a tak dokola. Ve všech případech pak vodouš pokračoval ve sběru potravy.

Odkazy

Javascript je vypnut/není podporován, ale bohužel je nutný k plnému fungování téhle stránky.

© Jakub Stančo