Přírodou číslo 15 / říjen 2010
Hlavní strana - Zpět na Kouzelný víkend - říjen 2010 >>

Jespák bojovný

Jespák bojovný

Autor: Ladislav Stančo.

Místo: 4.10.2010 - pole u Opavy

Jiné jazyky: L: Philomachus pugnax, SK: Bojovník bahenný, PL: Batalion, DE: Kampfläufer, EN: Ruff

(K návratu na předchozí stránku použijte tlačítko zpět v prohlížeči.)

© Ladislav Stančo 2010