Přírodou číslo 11 / září 2008
Hlavní strana - Zpět na Altaj 2008 >>

Krajina u Us»-Kan

Krajina u Us»-Kan

Místo: 16.7.2008 - Us»-Kan, Altaj, Rusko.

Autor: Květoslava Stančová.

Technika: Canon PowerShot A720 IS

(K návratu na předchozí stránku pouľijte tlačítko zpět v prohlíľeči.)

© Květoslava Stančová 2008