Skok na hlavní stranu
poslední změna: 24. dubna 2014
Hlavní strana - Galerie - Článečky - Ptactvo Opavy a okolí

Ptactvo Opavy a okolí

Přílety

První pozorování v daném roce v Opavě a těsném okolí. Data jsou od více lidí (od r. 2007). U druhů zimujících (pokud ten rok zimují) jde o datum, kdy se začne zvyšovat počet (od r. 2007). To se týká například konipasů, rehků, strnadů rákosních a podobně. Záznamy ukončeny v roce 2014.

Barvy:

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jméno Median
16.3.25.2.24.2.23.2.21.2.20.2.25.2.5.3.25.2.Špaček obecný25.2.
16.3.17.3.21.2.23.2.1.3.28.2.2.3.29.2.2.3.24.2.Skřivan polní28.2.
16.3.22.2.24.2.1.3.1.3.12.3.13.3.Čejka chocholatá1.3.
4.3.8.3.1.3.27.2.2.3.1.3.Dlask tlustozobý1.3.
17.3.19.3.5.3.8.3.12.3.3.3.9.3.14.3.Konipas horský10.3.
14.3.19.3.18.3.5.3.7.3.8.3.5.3.11.3.13.3.13.3.Holub hřivnáč12.3.
16.3.18.3.24.3.5.3.8.3.11.3.2.3.12.3.15.3.13.3.14.3.Drozd zpěvný13.3.
27.3.31.3.19.3.24.2.8.3.28.3.12.3.12.3.3.3.13.3.Strnad rákosní12.3.
12.3.Konopka obecná
20.3.18.3.7.3.8.3.8.3.1.3.13.3.13.3.14.3.Konipas bílý13.3.
13.3.Racek chechtavý
13.3.Polák velký
15.3.14.3.13.3.25.2.Kulík zlatý13.3.
15.3.Čírka modrá
14.3.Lžičák pestrý
13.3.22.3.Polák chocholačka17.3.
17.3.17.3.Kopřivka obecná17.3.
17.3.Vodouš rudonohý
17.3.Hohol severní
25.3.15.3.Šoupálek dlouhoprstý20.3.
20.3.22.3.27.3.16.3.15.3.31.3.22.3.23.3.21.3.7.3.Rehek domácí21.3.
1.4.11.3.Vodouš kropenatý21.3.
22.3.11.3.31.3.Bramborníček černohlavý22.3.
22.3.Strnad luční
24.3.29.3.11.3.23.3.28.3.22.3.29.3.14.3.Budníček menší23.3.
12.3.6.4.Skřivan lesní
31.3.18.3.Králíček ohnivý24.3.
1.4.25.3.16.3.Kulík říční25.3.
23.3.25.3.1.4.28.3.23.3.25.3.24.3.2.4.11.4.23.3.Zvonohlík zahradní25.3.
25.3.Čáp černý
25.3.Sluka lesní
27.3.30.3.11.3.28.3.28.3.20.3.6.4.Pěvuška modrá27.3.
29.3.6.4.6.4.31.3.25.3.6.4.Moták pochop3.4.
5.4.3.4.7.4.3.4.4.4.2.4.6.4.2.4.Pěnice černohlavá3.4.
20.3.4.4.5.4.Čáp bílý4.4.
5.4.Linduška luční
5.4.Dudek chocholatý
3.4.1.4.12.4.8.4.10.4.Budníček větší8.4.
12.4.17.4.13.4.7.4.7.4.12.4.2.4.3.4.Vlaštovka obecná9.4.
9.4.Bělořit šedý
3.4.18.4.Chřástal vodní
4.4.18.4.Moudivláček lužní
14.4.16.4.10.4.Konipas luční14.4.
17.4.10.4.Linduška lesní
21.4.10.4.Pisík obecný
10.4.Potápka rudokrká
17.4.14.4.15.4.Krutihlav obecný15.4.
16.4.15.4.Rehek zahradní
19.4.21.4.12.4.15.4.12.4.9.4.18.4.17.4.Pěnice pokřovní16.4.
15.4.18.4.21.4.Rákosník proužkovaný18.4.
20.4.17.4.18.4.Lejsek bělokrký18.4.
25.4.21.4.20.4.19.4.16.4.Slavík obecný20.4.
20.4.17.4.23.4.20.4.26.4.19.4.20.4.Jiřička obecná20.4.
15.4.27.4.21.4.Pěnice hnědokřídlá21.4.
21.4.17.4.21.4.24.4.21.4.21.4.Budníček lesní21.4.
18.4.21.4.25.4.Vodouš bahenní21.4.
21.4.Ostříž lesní
21.4.Cvrčilka slavíková
21.4.Bramborníček hnědý
25.4.21.4.Rákosník obecný
26.4.19.4.Moták lužní22.4
23.4.Lejsek černohlavý
25.4.Lejsek šedý
29.4.30.4.26.4.25.4.20.4.26.4.24.4.22.4.26.4.26.4.Rorýs obecný26.4.
29.4.25.4.3.5.28.4.1.5.Kukačka obecná29.4.
1.5.1.5.25.4.Rákosník velký1.5.
2.5.30.4.3.5.14.5.2.5.30.4.Sedmihlásek hajní2.5.
13.5.9.5.3.5.Křepelka polní9.5.
12.5.10.5.14.5.Rákosník zpěvný12.5.
20.5.13.5.Ťuhýk obecný
16.5.Chřástal polni
21.5.Hýl rudý

Pozdní pozorování

Opozdilci a zimující jedinci druhů tažných, nebo převážně tažných.

Jméno Datum Info
Červenka obecná22.1. 20051 ex, Kravaře
Červenka obecná17.1. 20091 ex, Kravaře
Červenka obecná18.1. 20091 ex, Opava - Palhanec
Červenka obecná23.1. 20111 ex, Opava - Kateřinky
Červenka obecná27.2. 20111 ex, Městské sady, Opava
Červenka obecná18.1. 20142 ex, Kravaře
Čírka obecná1.1. 20101 M, Stříbrné jezero, Opava
Čírka obecnázima 20131 ex, Opava
Čírka obecnázima 20141 ex, Opava
Drozd zpěvný13.1. 20071 ex, Opava - Komárov
Konipas bílý14.1. 20061 ex, Stříbrné jezero, Opava
Konipas horskýzima 2003/20041 ex, Opava
Konipas horský19.1.20082 ex, Opava
Konipas horský17.1.20093 ex, Opava
Konipas horský27.2. 20111 ex, Městské sady, Opava
Rehek domácí3.1. 20051 M, Opava
Rehek domácí17.1. 20091 M, Opava
Strnad luční23.1. 20051 ex, pole u Opavy

Zimní sčítání vodních ptáků

Řeka Opava od Kravař po Vávrovice + Stříbrné jezero. Rok 2012 vynecháno.

Jméno 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Husa běločelá 130
Husa polní 115
Kachna divoká 833949475 239536589224826546
Kachnička karolínská 14
Kachnička mandarinská 1
Konipas bílý 1
Konipas horský 24
Kopřivka obecná 1
Kormorán velký 3493219402
Labuť velká 353240239391916210528
Ledňáček říční 13111
Lyska černá 6199432
Morčák malý 4
Morčák velký 1191745
Potápka malá 9211312
Racek bouřní 2
Racek chechtavý 521
Racek bělohlavý 1
Slípka zelenonohá 11
Skorec vodní 112
Volavka popelavá 63116429381
Neurčené kachny 11201
Neurčení velcí racci 12
© Jakub Stančo 2004 - 2014