Přírodou - fotografie
Hlavní strana - Článečky - Galerie - Ptactvo Opavy a okolí

Labu» zpěvná

Labu» zpěvná

Autor: Ladislav Stančo

Místo: 29.10.2010 - Bartoąovice.

Jiné jazyky: L: Cygnus cygnus, SK: Labu» spevavá, PL: ŁabędĽ krzykliwy, DE: Singschwan, EN: Whooper Swan

(K návratu na předchozí stránku pouľijte tlačítko zpět v prohlíľeči.)

© Ladislav Stančo 2010