Přírodou - fotografie
Hlavní strana - Článečky - Galerie - Ptactvo Opavy a okolí

Labu» velká

Labu» velká

Popis: Lyska si v klidu stavěla hnízdo a starala se jen o svoje věci. Ale labuti se zachtělo vlézt akorát na místo, kam lyska pracně nosila materiál. Samozřejmě, ľe si jí to nelíbilo. Načepýřila se a labuti zablokovala cestu. Teď se ale labu» naątvala a začala syčet a dělat výpady hlavou. Lyska se ani nepohnula, i kdyľ labu» kolem ní cvakala zobákem a snaľila se ji zastraąit, a psychický souboj vyhrála. Na krátko. Jakmile odplula pro materiál, labu» jí tam stejně vlezla.

Místo: 1.7.2007 - Opavsko

Jiné jazyky: L: Cygnus olor, SK: Labu» veµká, PL: ŁabędĽ niemy, DE: Höckerschwan, EN: Mute swan

Technika: Canon EOS 30D, EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM

Daląí fotografie tohoto druhu:

Labu» velká 1 Labu» velká 2 Labu» velká 3 Labu» velká 4 Labu» velká 5 Labu» velká 6 Labu» velká 8

(K návratu na předchozí stránku pouľijte tlačítko zpět v prohlíľeči.)

© Jakub Stančo 2007