Přírodou - fotografie
Hlavní strana - Článečky - Galerie - Ptactvo Opavy a okolí

®luna zelená

®luna zelená

Místo: 7.5.2014 - Dolní Řasnice.

Jiné jazyky: L: Picus viridis, SK: ®lna zelená, PL: Dzięcioł zielony, DE: Grünspecht, EN: European Green Woodpecker

(K návratu na předchozí stránku pouľijte tlačítko zpět v prohlíľeči.)

© Jakub Stančo 2014