Přírodou - fotografie
Hlavní strana - Článečky - Galerie - Ptactvo Opavy a okolí

Bukáček malý

Bukáček malý

Popis: Bukáček se vynořil z porostu, rozhodl se, že kolem plující loď obsazená dvojicí fotografů není nebezpečná a nezajímá ho a vydal se po listech na hladině na procházku. Shodou okolností stejným směrem, jakým plula loď. Došlo k typické konfliktní situaci, kdy si člověk přeje, aby byl bukáček blízko a jde o zážitek a zároveň aby nebyl blízko, protože se nevejde do záběru. To jsou starosti, co?

Autor: Ladislav Stančo.

Místo: 10.7.2011 - Rumunsko.

Jiné jazyky: L: Ixobrychus minutus, SK: Bučiačik obyčajný, PL: Bączek, DE: Zwergdommel, EN: Little Bittern

(K návratu na předchozí stránku použijte tlačítko zpět v prohlížeči.)

© Ladislav Stančo 2011