Přírodou číslo 15 / říjen 2010
Hlavní strana - Zpět na Kouzelný víkend - říjen 2010 >>

Břehouš rudý

Břehouš rudý

Místo: 2.10.2010 - pole u Opavy

Jiné jazyky: L: Limosa lapponica, SK: Brehár hrdzavý, PL: Szlamnik, DE: Pfuhlschnepfe, EN: Bar-tailed Godwit

(K návratu na předchozí stránku použijte tlačítko zpět v prohlížeči.)

© Jakub Stančo 2010