Skok na hlavní stranu
poslední změna: 10. srpna 2016
Hlavní strana - Galerie - Článečky - Ptactvo Opavy a okolí

Ptactvo Opavy a okolí

Seznam druhů, které jsem mezi lety 2003 a 2014 potkával v Opavě a těsném okolí tak do osmi kilometrů. Informace o výskytu jsou jen z mého pozorování, takže některé druhy chybí. Od roku 2015 už mě to nebaví zapisovat, takže je to uzavřené.

Druhy, které v oblasti ve stejném období potkali jiní pozorovatelé: bukáček malý, bukač velký, volavka červená, berneška velká, turpan hnědý, břehouš černoocasý, kulík hnědokřídlý, jespák písečný, sokol stěhovavý, orel královský, kalous pustovka, sýček obecný, skřivan ouškatý, slavík modráček středoevropský.

Výskyt:

Barvy:

(druhů celkem 201)
Jméno Foto 03 - 06 07 - 09 10 - 12 13 - 14 Pozorování
Potápka černokrká F P P
Potápka malá F D, Z C, Z D, Z C, P
Potápka roháč F B, P P
Potápka rudokrká F P
Kormorán velký F P, Z Z Z Z
Čáp bílý F D C P P
Čáp černý F P P P zaznamenáván pouze na lovu/tahu
Kvakoš noční F P
Volavka bílá F P P P
Volavka popelavá F B, Z P, Z C, Z Z
Čírka obecná B C, Z P, Z Z
Čírka modrá F P P P P
Hohol severní F P
Hoholka lední F P
Husa běločelá F P P, Z P
Husa polní F P P P P jen přelety
Husa velká F P P P jen přelety
Hvízdák eurasijský F P P
Kachna divoká F D, Z D, Z D, Z D, Z
Kachnička karolínská F P, Z
Kachnička mandarínská F P, Z
Kopřivka obecná F C C, Z P, Z P
Labuť velká F D, Z D, Z D, Z D, Z
Lžičák pestrý P P P
Morčák malý Z
Morčák velký F Z P, Z Z Z
Ostralka štíhlá F P
Polák chocholačka F D D D P
Polák velký F D B C P
Jestřáb lesní A P
Káně bělochvostá F P P
Káně lesní F D, Z C, Z D, Z C, Z
Káně rousná F Z P Z
Krahujec obecný F C, Z A, Z A, Z Z
Luňák červený F P P P
Luňák hnědý F P
Moták lužní F C C C C
Moták pilich F P P P
Moták pochop F D D C D
Moták stepní P
Orel křiklavý P
Orel mořský F P P
Orlovec říční F P
Ostříž lesní P P P
Poštolka obecná F D, Z C, Z D, Z C, Z
Poštolka rudonohá P P
Raroh velký P
Včelojed lesní F C B C
Bažant obecný F D, Z D, Z D, Z C, Z
Koroptev polní F D, Z C, Z P, Z C
Křepelka polní C A C A
Chřástal kropenatý F P
Chřástal malý P
Chřástal polní C C
Chřástal vodní F C C C C
Jeřáb popelavý F P
Lyska černá F D, Z D, Z D, Z D, Z
Slípka zelenonohá F D C, Z C, Z C, P
Bekasina otavní F P P P
Břehouš rudý F P
Čejka chocholatá F D D C C
Jespák bojovný F P P P P
Jespák křivozobý F P P
Jespák malý F P P
Jespák obecný F P P P P
Jespák šedý F P P
Koliha malá F P P P
Koliha velká F P P
Kulík hnědý F P
Kulík písečný F P P
Kulík říční F D C C P
Kulík bledý F P
Kulík zlatý P P P
Lyskonoh úzkozobý F P P
Pisík obecný F P P P P
Racek bělohlavý F P, Z P P P
Racek bouřní F P P P
Racek chechtavý F P, Z P, Z P P
Racek středomořský F P
Racek stříbřitý F P P P
Racek žlutonohý F P P
Rybák bělokřídlý P P
Rybák obecný F P
Sluka lesní P
Vodouš bahenní F P P P P
Vodouš kropenatý F P P P P
Vodouš rudonohý F P P
Vodouš šedý F P P P P
Vodouš štíhlý F P
Vodouš tmavý F P P P
Holub domácí D, Z C, Z D, Z C, Z
Holub doupňák P
Holub hřivnáč F D C D D
Hrdlička divoká D B C
Hrdlička zahradní F D, Z C, Z C, Z D, Z
Kukačka obecná F C C P P
Puštík obecný F D, Z D C
Kalous ušatý F D, Z C, Z D, Z D
Lelek lesní P
Rorýs obecný D D D D
Dudek chocholatý F P
Ledňáček říční F C, Z D, Z C, Z Z
Datel černý C, Z B
Krutihlav obecný F P P
Strakapoud jižní P C Z D
Strakapoud malý C, Z A, Z C P
Strakapoud prostřední F C, Z A, Z Z
Strakapoud velký F D, Z B, Z B, Z C, Z
Žluna šedá F B, Z Z
Žluna zelená D, Z C, Z C, Z C, Z
Bělořit šedý F P P P
Bramborníček černohlavý F D D C P
Bramborníček hnědý F C C C C
Brhlík lesní F D, Z B, Z C, Z C, Z
Brkoslav severní F Z P P P
Břehule říční F P P
Budníček lesní F B P B P
Budníček menší F D C C D
Budníček větší F C C C C
Cvrčilka říční B B
Cvrčilka slavíková C B
Cvrčilka zelená B B B
Čečetka tmavá F C D, Z Z P
Červenka obecná F D, Z D, Z B, Z P
Čížek lesní F C, Z Z Z Z
Dlask tlustozobý F C, Z D, Z C C, Z
Drozd brávník D, Z B, Z Z Z
Drozd cvrčala P P
Drozd kvíčala F D, Z D, Z C, Z C, Z
Drozd zpěvný F D D, Z D C
Havran polní F D, Z D, Z D, Z D, Z
Hýl obecný F Z Z Z Z
Hýl rudý F P P
Jiřička obecná F D D D D
Kavka obecná F B, Z C, Z D, Z C, Z
Konipas bílý F D, Z D C C
Konipas horský F C, Z C, Z C, Z P
Konipas luční F D D C C
Konopka obecná F D C, Z C C, Z
Konopka žlutozobá P
Kos černý F D, Z D, Z D, Z D, Z
Králíček obecný F C, Z B, Z P
Králíček ohnivý F C B P
Krkavec velký F A C, Z B, Z C, Z
Křivka obecná F C, Z B, Z
Lejsek bělokrký D C C C
Lejsek černohlavý B P P
Lejsek šedý F D B D P
Linduška lesní F C P P P
Linduška luční F Z, P P P
Linduška rudokrká F P
Linduška úhorní F P
Mlynařík dlouhoocasý F C, Z A, Z C, Z Z
Moudivláček lužní F P D D P
Pěnice černohlavá F D D C C
Pěnice hnědokřídlá D D C C
Pěnice pokřovní F D D C C
Pěnice slavíková F C B P C
Pěnkava jikavec P P, Z Z
Pěnkava obecná F D, Z C, Z C, Z C, Z
Pěvuška modrá D B C P
Rákosník obecný F C C C P
Rákosník proužkovaný F B B P P
Rákosník velký F C C C C
Rákosník zpěvný F C D C D
Rehek domácí F D, Z D, Z D C
Rehek zahradní F C B C C
Sedmihlásek hajní F C B C C
Skorec vodní F B, Z D D
Skřivan lesní F P P
Skřivan polní F C C D C
Slavík obecný F D C C C
Slavík tmavý P
Sněhule severní F P
Sojka obecná F C, Z C, Z B, Z C, Z
Stehlík obecný F D, Z D, Z C, Z C, Z
Straka obecná F C, Z D, Z C, Z C, Z
Strnad luční F B, Z B C
Strnad obecný F C, Z B, Z C, Z C, Z
Strnad rákosní F C D, Z C, Z Z
Strnad zahradní F D C B C
Střízlík obecný F C, Z D, Z Z Z
Sýkora babka F B, Z Z P Z
Sýkora koňadra F D, Z C, Z C, Z C, Z
Sýkora lužní A P
Sýkora modřinka F D, Z C, Z C, Z C, Z
Sýkora parukářka F B, Z P
Sýkora uhelníček F B, Z B, Z C
Sýkořice vousatá F P
Šoupálek dlouhoprstý F A B, Z P, Z P
Šoupálek krátkoprstý C, Z B, Z C, Z C, Z
Špaček obecný F D D D D
Ťuhýk obecný F D D C C
Ťuhýk šedý F B P, Z B, Z P
Vlaštovka obecná F D D D C
Vrabec domácí F D, Z D, Z D, Z D, Z
Vrabec polní F D, Z C, Z C, Z D, Z
Vrána šedá F B, Z C, Z C, Z C, Z
Zvonek zelený F D, Z C, Z C, Z C, Z
Zvonohlík zahradní F C D C C
Žluva hajní F D C C C
© Jakub Stančo 2004 - 2014